Bloghttp://fabisova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKocúrkovo v bankovníctve (fabisova)Som majiteľkou osobného účtu Postkonto v PB, a.s.. V máji 2007 som sa vydala a tak som po vydaní nového občianskeho preukazu dňa 20.6.2007 banku na predpísanom tlačive prostredníctvom obchodného miesta, t. j. pošty, na ktorej pracujem ako vedúca pošty, požiadala o vykonanie niekoľkých zmien, a to: zmenu priezviska, zmenu trvalej adresy, zmenu korešpondenčnej adresy k účtu aj k platobnej karte, zrušenie dispozičného oprávnenia disponentovi. Počas bankou stanovenej lehoty 10 dní som obdržala novú dispozičnú kartu, výpisy mi chodili na novú adresu, takže moje žiadosti som považovala za vybavené. Dňa 22.5.2008 som prostredníctvom internet bankingu uhrádzala sumu 705,- Sk za tovar, ktorý som si objednala. Ako poznámku pri tejto platbe som uviedla svoje nové meno a priezvisko. Keďže tovar nejako nechodil, začala som sa ho dožadovať u predávajúceho. Až po niekoľkých vymenených mailoch som zistila, že peniaze mu síce prišli, lenže ich nevedel identifikovať, nakoľko ja som mu v objednávke uviedla meno a priezvisko, ktoré vôbec nesúhlasilo s menom uvedeným vo výpise. A tak sa začalo moje zdĺhavé pátranie.Tue, 29 Jul 2008 20:46:14 +0200https://fabisova.blog.sme.sk/c/158258/Kocurkovo-v-bankovnictve.html?ref=rss